52/432-298
SZOLGÁLTATÁSI KÖREINK >> Környezetvédelmi szakértés
Környezetvédelmi szakértés
› Környezeti hatásvizsgálat elvégzése, dokumentáció készítés
› Egységes környezethasználati engedélyezés, teljes körű környezetvédelmi dokumentáció, felülvizsgálati dokumentáció készítés, alapállapot-jelentés készítése
› Üzemi kárelhárítási tervdokumentáció készítés
› Előzetes vizsgálatok és környezeti hatástanulmányok készítése
› Hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítés, hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat készítés
› Hulladék alapjellemzés készítés
› Akkreditált mintavételek és laborvizsgálatok bonyolítása, vizsgálati eredmények kiértékelése
› Vízjogi engedélykérelmek, tervdokumentációk készítése
› Szaktanácsadás hulladék kezelése, vízminőség védelem és levegőtisztaság védelem szakterületen
› Különböző környezetvédelmi bevallások elektronikus úton történő készítése (VMOKIR_KAR, VMOKIR_EV, VMOKIR_VEL, VMOKIR_LM, VMOKIR_OA stb.)
› Környezeti kármentesítés: állapotfelmérés, tényfeltárás, tényfeltárási záródokumentáció készítés, műszaki beavatkozási terv készítés, vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélykérelmek készítése, kármentesítési rendszerek telepítése és üzemeltetése, monitoring rendszerek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése, műszaki ellenőri munka elvégzése