52/432-298
Szolgáltatási köreink >> Környezetvédelmi szakértés >> Szaktanácsadás
Szaktanácsadás
Környezetvédelmi szaktanácsadást vállalunk különböző tevékenységű cégeknek. A tevékenység során kiemelten az alábbi témákban nyújtunk szakirányú segítséget ügyfeleinknek:

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében teljes körűen az alábbiak szerint:
-- A partnerrel közösen felmérjük a hulladék kört.
-- A jogszabályban meghatározott határidőre elkészítjük a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos bejelentéseket (HIR).
-- Javaslatot teszünk a hulladékok nyilvántartásának tartalmára és formájára.
-- Javaslatot teszünk a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elkülönített, környezetkárosítást kizáró módon történő gyűjtésére, a gyűjtőhely, gyűjtőedényzet kialakítására, a gyűjtés időtartamára.
-- Javaslatot teszünk - szükség esetén - az előkezelésre.
-- Javaslatot teszünk az elszállítás módjára.
-- Javaslatot teszünk az ártalmatlanításra, vagy hasznosításra alkalmas szervezeteknek történő átadásra, annak tartalmára, formájára.
-- Részvétel a környezetvédelmi hatósági ellenőrzéseken.
- Új technológia, vagy technológiai változtatás bevezetése esetén közreműködünk a szükséges környezetvédelmi engedélyek megszerzésében, a levegőtisztaság-védelmi, vízminőség-védelmi, valamint zaj-és rezgés-védelmi feladatok megoldásában.
- Környezetvédelmi bírságok esetén a jogorvoslati eljárás során.
- A légszennyező források levegőtisztaság-védelmi bejelentések (LAL, LM) elkészítésében és tanácsadás a jogszabályi előírásokban foglaltak betartásához.
- Az elfolyó szennyvíz felszíni befogadóba történő bebocsátására vonatkozó bejelentések (VEL, OA) elkészítésében és tanácsadás a jogszabályi előírásokban foglaltak betartásához.
- Figyelőkutak vizsgálati eredményeinek feldolgozásában és a bejelentés (FAVI) elkészítésében.
- Helyszíni tanácsadás.

Referenciák:

- LEIER Hungária Kft.
- Debreceni Mechanikai Művek Kft.
- Globus Konzervipari Zrt.
- Term-Co Zrt.
- Komplex-D Kft.
- Juhker Kft.
- Középtiszai Mezőgazdasági Zrt.
- Tarnahús Kft.
- Csiff-Land Kft.
- Gastro-Fruct Center Bt.
- Létai-HH Kft.
Kapcsolat:
Muzsai Tünde
Szakértői
Ágazatvezető
E-mail: muzsaitunde@kristaly99.hu
Telefon: +36 30 827 9496