52/432-298
cégismertető
A ”KRISTÁLY-99” Kft. 1994-ben alakult, azzal a céllal, hogy a Magyarországon működő gazdasági társaságoknak nyújt-son környezetvédelmi szolgáltatásokat. A tevékenységi köreink az alábbiak:
› veszélyes-, és nem veszélyes hulladékkezelés, azaz hulladékok szállítása és hasznosítása vagy ártalmatlanítása,
› környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás,
› környezetvédelmi kárfelmérés, kárelhárítás,
› környezetvédelmi beruházások tervezése, engedélyezése, kivitelezése,
› éghető anyagok és olvadékok tartályainak tisztítása és vizsgálata.
Olyan szolgáltatásokat nyújtunk, melyek által a jogi szabályozásoknak maradéktalanul eleget tesznek a partnereink az-által, hogy a kötelezettségeiket, feladataikat magas szakmai színvonalon és az elérhető legjobb technológiák, technikák alkalmazásával végezzük el.
Hulladék átvételi, kezelési és szállítási szolgáltató tevékenységeink során az ország különböző pontjain működő terme-lőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat saját engedélyeink alapján, illetve alvállalkozóink közreműkö-désével átvesszük, elszállítjuk, és engedélyezett módon kezeljük (hasznosítás vagy ártalmatlanítás).
A ”KRISTÁLY-99” Kft. 1995. év óta végez veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítást. Gépjárműparkunk különböző funkciójú és űrtérfogatú szállítójárművekből áll, amelyek alkalmasak ömlesztett, konténeres, szippantott és küldemény darabos hulladékszállítás környezet biztonságos kivitelezésére. Ezen túl megrendelőink igényeit alvállalkozók bevoná-sával elégítjük ki. Egy-egy nagyobb volumenű munka során, rövid idő alatt tudjuk szállítási kapacitásunkat megnövelni, mint pl. a Nitrokémia Rt. megbízásából végzett hulladék szállítás esetén, amikor napi 400-450 tonna hulladék közúti szállítását végeztük el, minden nemű környezetszennyezést kizáró módon.